Geen inkomsten en toch keert Schoolfeestfonds € 11.200 uit

Ondanks dat in 2020 het Schoolfeest door corona niet door kon gaan en er dus ook geen inkomsten waren, heeft het Schoolfeestbestuur toch besloten een bedrag van € 10.000 beschikbaar te stellen voor 2021 voor het Schoolfeestfonds.
Het Schoolfeestfonds is een fonds, waarbij Goorse verenigingen en instellingen een verzoek kunnen indienen voor een financiële bijdrage voor een bijzondere activiteit of investering.
In de afgelopen maanden heeft het Schoolfeestfonds zich gebogen over de 15 aanvragen die Goorse verenigingen, instellingen en clubs hadden ingediend voor 2021. Er zijn 13 aanvragen toegewezen en twee aanvragen afgewezen.
Op grond van afspraken tussen het Schoolfeestbestuur en het Schoolfeestfonds mag elk jaar maximaal twee/derde deel van het beschikbaar gestelde bedrag en de nog uit voorgaande jaren resterende gelden besteed worden.
Voor 2021 is er voor een totaalbedrag van € 11.200 aan bijdragen toegezegd. Zo krijgt de Goorse Oranjevereniging € 1.500,00 voor het organiseren van activiteiten op Koningsdag. Krijgt de stichting Big Band Festival Goor € 1.250,00 voor een extra podium voor de jeugd en de stichting Stadsbrouwerij Goor € 750,00 voor het opstarten van de brouwerij. Het volledige overzicht van voorlopige toezeggingen is hier te vinden.

Deel dit bericht via...

Agenda

Stuur je agendaberichten naar agenda@goorsvictorie.nl

Besloten, geannuleerde en uitverkochte voorstellingen en activiteiten staan niet vermeld in dit overzicht.