Nieuwe geluidsinstallatie in het Goorse stadshart

Vandaag is er een begin gemaakt met de aanleg van een nieuwe geluidsinstallatie in het centrum van
Goor. De oude installatie was aan vervanging toe en deed het al ettelijke jaren niet meer.
Met de nieuwe installatie zal de muziek binnen het gehele BIZ-centrumgebied te horen zijn; dat wil
zeggen: vanaf de Tapperij tot aan Kranenberg Juweliers. Ook het Weversplein zal niet vergeten
worden. De nieuwe geluidsinstallatie wordt door alle centrumondernemers vanuit de Stichting BIZ
centrum Goor betaald.
De Stichting BIZ centrum Goor bestaat sinds 2020 en heeft sinds de oprichting al verschillende
evenementen georganiseerd en ook achter de schermen zijn verschillende dingen voorbereid. Zo zijn
er in het begin van het jaar 5.000 bonnenboekjes gedrukt en op de campings in de buurt verspreid,
en afgelopen maart is de succesvolle laatste Lood(t)jes-actie georganiseerd waarbij 20.000 loten
onder de Goorse klanten zijn weggegeven. In september jl. was er de drukbezochte
nazomerkoopjesmarkt. De Stichting BIZ heeft zelf een bedrijf ingehuurd om het centrum onkruidvrij
te maken. Verder in het jaar zullen de banners in het “Hart van Goor” gemoderniseerd en vervangen
worden. Uiteraard zijn de centrumondernemers, vertegenwoordigd in de BIZ, ook nauw betrokken
bij het organiseren van de Goorse Wintermarkt op 18 december a.s., met als hoogtepunt de jaarlijkse
paardenmarkt en een levende kerststal.

Deel dit bericht via...

Agenda

* Meerdere voorstellingen/data

Stuur je agendaberichten naar agenda@goorsvictorie.nl

Besloten, geannuleerde en uitverkochte activiteiten staan hier niet vermeld.