Iedere peuter in Hof van Twente heeft recht op een goede start

Kinderopvang Hof van Twente wil graag dat iedere peuter een goede start heeft op de basisschool. Peuters van 2 tot 4 jaar zijn dan ook van harte welkom op de Peuteropvang (voormalige peuterspeelzaal) bij een van onze kindcentra in Hof van Twente.
Onze peuters spelen en werken hier samen, verkennen de wereld, onderzoeken, redeneren en lossen problemen op. Hierdoor leert een kind ontzettend veel, zoals rekenen, taal en sociale vaardigheden. We spelen elke dag buiten in onze avontuurlijke buitenruimtes en gaan graag op ontdekking in de omgeving. Onze pedagogisch medewerkers spelen samen met en bevorderen het spel tussen de peuters. Iedere 6 tot 8 weken werken zij met een bepaald thema en bouwen dit samen met de kinderen verder uit met spel en activiteiten. Zij koppelen hier doelen aan om iedere peuter een stapje verder te helpen in zijn of haar ontwikkeling.
Opgroeien, opvoeden en ontwikkelen gaat met vallen en opstaan en sommige kinderen hebben daar extra ondersteuning bij nodig. Als er zorgen zijn over de spraak en/of taal van een kind kan het, met toestemming van de ouder, door de logopedist worden gescreend en zo nodig extra ondersteuning krijgen. Ook kan in overleg met ouders de JGZ-verpleegkundige van het consultatiebureau worden geraadpleegd. Is het wenselijk dat een peuter hulp en stimulans nodig heeft, dan kan een peuter een extra derde en vierde dagdeel komen spelen. De JGZ wijst deze zogenaamde VVE plaatsen (voor- en vroegschoolse educatie) toe. De gemeente Hof van Twente ondersteunt dit (gratis) aanbod. Zo ontwikkelt de peuter optimaal zijn of haar talenten en is spelenderwijs klaar voor de basisschool! Samen met de betrokkenen van school zorgen we ervoor dat de peuters en de kleuters elkaar met enige regelmaat ontmoeten bij activiteiten en hierdoor de peuter school al leert kennen. Dit zorgt voor een soepele overdracht.
In Goor heeft Kinderopvang Hof van Twente locaties bij ’t Gijmink( KC Villa Linde), KC De Whee en KC Heeckeren. Is je peuter 2 jaar? Dan is hij/zij van harte welkom bij onze peuteropvang. De peuteropvang is in de schoolweken op (bijna) alle dagen open van 8.30 uur tot 12.30 uur. De minimale afname is twee dagdelen.
Aanmelden of een aanvraag voor een rondleiding kan via onze website kinderopvanghofvantwente.nl. Voor meer informatie kan je ook bellen met 0547-727 020.

Deel dit bericht via...

Agenda

Stuur je agendaberichten naar agenda@goorsvictorie.nl

Besloten, geannuleerde en uitverkochte voorstellingen en activiteiten staan niet vermeld in dit overzicht.