Oud papier actie BS Heeckeren weer van start

Nadat in april de oud-papier actie van basisschool Heeckeren werd gestaakt, is er besloten deze toch weer op te starten. De school zag zich genoodzaakt om de actie te stoppen omdat veel mensen zich niet aan de regels hielden, zo werd er naast oud ook restafval in de container gedumpt.
Vanaf deze maand staat weer elke tweede zaterdag van de maand weer een container bij de school aan de Kloosterlaan. Er is dan tussen 9.30 en 11.30 uur gelegenheid om oud papier te brengen. Ouders en teamleden zullen daarbij zo nodig helpen. U wordt verzocht om het oud papier goed te bundelen en zo ver mogelijk achterin de container te plaatsen.
De school is blij dat het oud papier inzamelen weer mogelijk is. Want met de opbrengst kunnen materialen worden aangeschaft en komt dus geheel ten goede aan de leerlingen.
De inleverdata voor dit schooljaar zijn: 10 oktober, 14 november, 12 december, 9 januari, 13 februari, 13 maart, 10 april, 8 mei, 12 juni en 10 juli.

Deel dit bericht via...

Agenda

Stuur je agendaberichten naar agenda@goorsvictorie.nl

Besloten, geannuleerde en uitverkochte voorstellingen en activiteiten staan niet vermeld in dit overzicht.