Wijkvoorziening ’t Doesgoor zoekt vrijwilligers en bestuursleden

“Het noaberschap weer laten stromen”, dat is de missie van Wijkvoorziening ’t Doesgoor. Om die doelstelling te verwezenlijken worden er verschillende activiteiten gehouden voor jong en oud, variërend van maaltijdgroepen voor ouderen tot een obstacle run voor schoolgaande jeugd. Het verbinden van verschillende generaties essentieel is om het noaberschap in Goor te versterken. Wekelijks maken rond de 250 deelnemers gebruik van het activiteitenaanbod van de Wijkvoorziening en wordt samengewerkt met verschillende partijen, zoals onderwijs, zorg, sport en gemeente. Voor het algemeen welzijn van deze oudere en jongere doelgroepen staan wekelijks 80 vaste vrijwilligers klaar. Die vrijwilligers worden ondersteund door drie coördinatoren, een buurtsportcoach en het sportteam bestaande uit stagiaires van diverse (sport)opleidingen in de regio. Dit alles gebeurt onder de eindverantwoordelijkheid van het bestuur, op dit moment bestaande uit vijf personen. Om in de toekomst meer mensen te kunnen verwelkomen bij de wijkvoorziening is men op zoek naar vrijwilligers die willen helpen bij de activiteiten of die het bestuur komen versterken. Voor de bestuursfunctie is men op zoek naar iemand die kennis en/of ervaring heeft op het gebied van PR, marketing en fondsenwerving kan inbrengen. Wijkvoorziening ’t Doesgoor biedt een bestuursfunctie in een plaatselijk sterk gewortelde stichting. Er is veel ruimte voor eigen inbreng en initiatief. Dit alles vindt plaats in de gemoedelijke sfeer die hoort bij Twente en bij noaberschap. Hebt u interesse of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Anita Koster (algemeen coördinator): anita@wijkvoorzieningdoesgoor.nl of 06 19865797.

Deel dit bericht via...

Agenda

Stuur je agendaberichten naar agenda@goorsvictorie.nl

Besloten, geannuleerde en uitverkochte voorstellingen en activiteiten staan niet vermeld in dit overzicht.